Кіру

9 сынып

9- сынып Қазақстанның экономикалық –географиялық жағдайы. Қазақстанның табиғат жағдайы мен табиғат ресурстары 1 - нұсқа 1. Қазақстан орналасқан белдеу А) тропиктік Б) қоңыржай С) қоңыржай белдеудің орталық және оңтүстік ендіктері Д) субтропиктиік белдеудің орталығы Е) қоңыржай белдеудің орталығы мен қиыр солтүстігі 2. Қазақстанның жер көлемі ... шаршы шақырымды құрайды А) 2 млн. 724,9 мың Б) 2 млн. 999,9 мың С) 3 млн. 724,9 мың Д) 4 млн. 724,9 мың Е) 5 млн. 724,9 мың 3. Қазақстан жер шарының ... % алады А) 1 Б) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5 4. Еуропа мен Азия субконтиненттерінің географиялық орталығы Қазақстанның Шығыс Қазақстан облысы ... қиылысында орналасқан А) 780 ш.б мен 520 с.е Б) 790 ш.б мен 500 с.е С) 770 ш.б мен 500 с.е Д) 780 ш.б мен 500 с.е Е) 760 ш.б мен 520 с.е 5. Қазақстанның шекарасының ұзындығы А) 15 000 шақырым Б) 13 000 шақырым С) 12 000 шақырым Д) 11 304 шақырым Е) 13 034 шақырым 6. Қазақстанның 6467 шақырым шекара ұзындығы шектеседі А) Қытаймен Б) Қырғызстанмен С) Өзбекстанмен Д) Түркіменстанмен Е) Ресеймен 7. Қазақстан аумағы арқылы төрт құрлықтық темір және автомобиль жолдары тартылғын А) трансазиялық, Еуроазиялық, Ортасібірлік, Қытайлық Б) трансазиялық, Еуроазиялық, Ортаазиялық, Қытайлық С) трансазиялық, Еуроазиялық, Ортасібірлік, Ортазиялық Д) трансазиялық, Еуразиялық, Ортаазиялық, Батыс Е) трансазиялық, Еуразиялық, Ортасібірлік, Батыс 8. Каспий теңізі арқылы ... елмен шектеседі А) 1 Б) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5 9. Қазақстанның әуе кеңістігінде неше халықаралық әуе жолы түйісетінін көрсетіңіз А) 70 Б) 72 С) 73 Д) 74 Е) 75 10. Қазақстанның экономикалық-географиялық тұрғыдан артықшылығы мынада: А) тархи- саясижағдайы, транзиттік, климаты Б) тарихи- әлеуметтік жағдайы, жер көлемі С) жер бедерінің жазықтығы, тарихи экономикалық елдермен шектесуі, транзиттік жол торабы Д) жер бедерінің жазықтығы, транзиттік жол торабы Е) саяси жағдайы, тарихи экономикалық елдермен шектесуі, транзиттік жол торабы 11. Еліміздің климатына тән А) Орта Азия құрғақшылығы Б) Сібірдің ылғалдылығы С) Орталық Азияның ыстығы мен құрғақшылығы Д) Сібірдің қатаң суығымен мәгілік тоңы Е) Орталық Азияның ыстығы мен Сібірдің қатаң суығы 12. Еліміздің климаты А) континентті Б) ылғалды континентті С) шұғыл континентті Д) құрғақ континентті Е) барлық жауап дұрыс 13. Қазақстан Республикасы дүние жүзінде ... қоры жөнінен бірінші орында А) вольфрамнан Б) хром, фосфордан С) марганецтен Д) қорғасыннан Е) темірден 14. Қазақстан Республикасы дүние жүзінде хром, фосфор қоры жөнінен екінші орында мына елдерден кейін А) АҚШ, Үндістан Б) Украина, Австралиядан С) АҚШ, Канададан Д) Канада, Украинадан Е) АҚШ, Украинадан 15. Қазақстан Республикасы дүние жүзінде қоры жөнінен үшінші орында А) вольфрамнан Б) хром, фосфордан С) марганецтен Д) қорғасыннан, молибденнен Е) темірден 16. Жыртылған жер көлемі бойынша Қазақстан дүние жүзінде ... орында А) 4 Б) 6 С) 3 Д) 7 Е) 10 17. Қазақстан аумағы су қорының 62% үлесі тиесілі А) Оңтүстік Қазақстанға Б) Батыс Қазақстанға С) Орталық Қазақстанға Д) Шығыс Қазақстанға Е) Солтүстік Қазақстанға 18. Төменгі ағыстары балыққа бай өзендер: А) Ертіс, Іле Б) Жайық, Іле С) Сырдария, Іле Д) Жайық, Есіл Е) Ертіс, Тобыл 19. Жер асты суының мол қоры А) Қылызқұм, Бетпақдалада Б) Бетпақдалада С) Мойынқұм, Қызылқұмда Д) Мойынқұм, Арал маңында Е) Бетпақдала, Арал маңында 20. Республика аумағының бар болғаны ... % орман алады А) 1 Б) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5 21. Қазақстан орманындағы басым ағаш түрін атаңыз А) шырша Б) қайың С) емен Д) көктерек Е) сексеуіл 22. Тынығу, демалу арқылы адамның күш-қуатын қалпына келтіретін, әрі қорғауға алынған көрікті табиғат обьектілері А) табиғи ұлттық парк Б) рекреациялық аудан С) қорықшалар Д) қорықтар Е) емдік- сауықтыру орталықтары 23. Рекрациялық аудандар шоғырланған А) Көкшетау, Алтай, Алматы Б) Іле, Жоңғар Алатауы, Сауыр-Тарбағатай С) Алтай, Іле, Жоңғар Алатауы, Павлодар маңы, Мойынқұм Д) Көкшетау, Алтай, Іле, Жоңғар Алатауы, Павлодар маңы Е) Жоңғар Алатауы, Павлодар маңы, Мойынқұм 24. Минералды бұлақтар мен емдік балшықтар мына орталықтарда: А) Жаңақорған, Іле Б) Сарыағаш, Жасыбай С) Арасан, Мойынқұм Д) Мойылды, Алатау Е) Сарыағаш, Мойылды, Арасан, Жаңақорған 25. Сарқылмайтын табиғат ресурстары А) минералды Б) су С) жер Д) биологиялық Е) күн энергиясы